Project Description

Marianka – Moc instalacji 990 kW

Farma fotowoltaiczna o mocy 0.99 MW wykonana w całości przez firmę ARCHIGON.

Zakres prac obejmował:

 • dostarczenie i wykonanie ogrodzenia terenu
 • roboty budowlane związane z budową linii nN oraz SN
 • dostawę i budowę stacji transformatorowej
 • dostawę i montaż konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne
 • dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych
 • dostawę i montaż inwerterów fotowoltaicznych
 • montaż osprzętu energetycznego
 • wykonanie monitoringu pracy farmy fotowoltaicznej
 • wykonanie oświetlenia terenu
 • uruchomienie farmy PV
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Pozostałe realizacje