Project Description

Jeziernia – 990 kW

Realizacja projektu farmy fotowoltaicznej.

Pozostałe realizacje