Od stycznia 2021 roku wzrost rachunków za prąd uderzy szczególnie w firmy.

W Polsce musimy przygotować się na wzrost rachunków za prąd. Wprowadzenie opłaty mocowej – ogłoszonej przez URE, od 1 stycznia 2021 roku wpłynie na podwyższenie rachunku za energię elektryczną średnio nawet o 76,20 zł za 1MW. Oznacza to wzrost o kilkanaście procent. Docelowo będzie skutkowało wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.  Opłata ta będzie doliczana do kosztów dystrybucji. Jak to może wyglądać w praktyce? Małe przedsiębiorstwo zużywające w godzinach od 7.00 do 21.00  na przykład 50MWh, musi się liczyć z dodatkową opłatą 3810 zł.

Dlaczego ceny rosną? Po krótce, Polska ma przed sobą dwie drogi i obie będą skutkować podwyżkami. Pozostając przy węglu, ceny wzrosną ze względu na rosnące koszty surowca, rosnące koszty emisji CO2 i ze względu na niewywiązywanie się z umów międzynarodowych. Drugą drogą jest zmniejszenie emisji CO2, co wiąże się z ogromnymi inwestycjami w energetykę konwencjonalną, gazową, jądrową lub OZE, które, obciążą przede wszystkim odbiorców końcowych.

Warto więc szukać rozwiązań, które pozwolą ograniczyć koszty.

Wzrost rachunków za prąd a fotowoltaika

Dla małych i średnich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem na wzrost rachunków za prąd jest możliwość produkcji energii na własne potrzeby, co powoduje uniezależnienie się od zmiennych cen prądu, czyli pozwala uniknąć podwyżek – takie możliwości daje instalacja fotowoltaiczna oraz system opustów. Przykład tego dają przedsiębiorstwa z którymi mieliśmy przyjemność współpracować – FORD Auto Motive Sp. z o.o., sieć sklepów Delikatesów Centrum, sieć sklepów ABC, Spółdzielnie Ogrodnicze, przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego np. SIATEX czy Electro-Welle, które to swoje siedziby zasilają elektrownią słoneczną od Archigon Sp. z o.o. – mówi Prezes Zarządu Daniel Drwal.

Obecnie, ze względu na sytuację związaną z pandemią Covid-19, wiele firm ma przymusowe, czasowe przestoje. Bez względu na to, jak rozlicza się firma, jaką wybrała taryfę, koszty, jakie ponosi dzielą się, na zmienne (uzależnione od wielkości produkcji) i stałe (te które ponoszone są regularnie, nawet kiedy cała linia produkcyjna nie pracuje). Jednym z czynników, który kreuje wielkość kosztów stałych, jest moc bierna – zapewnia ona prawidłowe działanie wielu urządzeń i maszyn, jednak nie jest zamieniana na pracę. Dlatego, nawet kiedy zakład nie pracuje firma i tak generuje koszty, także i te związane z energią elektryczną. W związku z tym montaż instalacji fotowoltaicznej pozwoli ograniczyć koszty za energię elektryczną nawet podczas przestoju firmy.

Fotowoltaika dla firm – czy warto?

Podjęcie decyzji o zainwestowaniu w fotowoltaikę w firmie może być trudne, ponieważ nieuchronnie wiąże się z poniesieniem kosztów. Jednak biznes warto rozpatrywać w dłuższej perspektywie i analizować możliwe drogi rozwoju. Wzrost rachunków nie będzie Cię wówczas obchodził.

Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych, na dachu siedziby przedsiębiorstwa, ogranicza się lub niemal całkowicie eliminuje konieczność pobierania energii w tradycyjny sposób, z sieci. Produkuje się własny prąd, na firmowe potrzeby. To nawet kilkunastotysięczne oszczędności w skali roku. Dodatkowo również uniezależnienie się od podwyżek cen prądu. Wszystkie firmy na fotowoltaice mogą zyskać wizerunkowo. Unia Europejska wprowadzi oznakowanie, które będzie wskazywało ślad węglowy, który powstał przy wyprodukowaniu danego towaru. Posiadanie mikroinstalacji i wytwarzanie własnej „zielonej” energii może uratować konkurencyjność wielu polskich przedsiębiorców. I to nie tylko na rynkach krajów o zwiększonej świadomości ekologicznej.

Jak rozlicza się firma, która zdecyduje się na instalację fotowoltaiki?

Pod względem polskiego prawa, sytuacja przedsiębiorstw instalujących panele fotowoltaiczne ulega ciągłej poprawie. W końcowych rozliczeniach firmy, instalacja fotowoltaiczna traktowana jest jako koszt, więc można odliczyć ją od podatku dochodowego, przy jednoczesnym odliczeniu pełnego VATu.

Dzięki tym zabiegom stopa zwrotu z fotowoltaiki może wynieść około 5 lat przy gwarantowanej co najmniej 30 letniej żywotności modułów fotowoltaicznych. Dzięki takiej inwestycji wzrost rachunków za prąd nie będzie Cię już dotyczył.

Wzrost rachunków za prąd a system opustów?

Przedsiębiorstwa mogą generowany przez panele słoneczne prąd zużyć na dwa sposoby Po pierwsze mogą go wykorzystać na potrzeby własne, po drugie nadwyżki prądu mogą sprzedać do sieci energetycznej. Najczęściej firmy łączą oba rozwiązania – oszczędzając i zarabiając.

Według ustawy o odnawialnych źródłach energii firmy mają możliwość bilansowania energii w postaci opustów. Jeszcze do lipca 2019 roku właścicieli firm posiadających panele fotowoltaiczne traktowano jako niezależnych twórców energii, co pozwalało im odsprzedawać nadwyżki w hurtowych cenach. W ubiegłym roku przyjęto Pakiet Prosumencki, co sprawiło, że tacy przedsiębiorcy stali się prosumentami energii odnawialnej. Od tego czasu, jeśli moc instalacji nie przewyższa 50 kW mogą korzystać ze wspomnianego wyżej systemu opustów.

Zakład energetyczny staje się wtedy miejscem magazynowania nadwyżek energii, co pozwala producentowi na ich odbiór w chwilach, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Dla przykładu, przy instalacji o mocy do 10 kW przedsiębiorstwo ma możliwość odzyskania 0.8 wartości przekazanej energii. W przypadku instalacji, której moc plasuje się między 10 kW a 50 kW – odzysk wynosi 0.7 jej wartości.

Pomimo zastosowania współczynników korygujących, system ten jest nadal atrakcyjny. Możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do sieci i pomniejszenie przez to rachunków za prąd to nie jedyna korzyść jaką przewiduje ustawa. Dodatkowo, od ilości rozliczonej energii elektrycznej w systemie opustów, prosument nie uiszcza opłat z tytułu jej rozliczenia oraz opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta. Przedsiębiorstwo rekompensuje sobie powyższe koszty  właśnie z nadwyżki wprowadzonej energii w stosunku do pobranej i rozliczonej, z wykorzystaniem współczynników korygujących. Nietrudno więc wywnioskować, że opłacalność fotowoltaiki jest bardzo duża.

Należy zwrócić uwagę na to, że tylko prawidłowo zaprojektowana i dobrana instalacja pozwoli zwiększyć rentowność prowadzonego biznesu i prawie wyzerować rachunek za energię elektryczną. Przed realizacją nasza firma przedstawi Ci pełną analizę finansową i stopę zwrotu inwestycji. Dzięki komfortowi w postaci profesjonalnie zorganizowanego procesu realizacji oraz wsparcia merytorycznego na każdym etapie realizacji firma Archigon Sp. z o.o. obserwuje niesłabnące zainteresowanie usługami projektowymi, budowlanymi oraz doradczymi w zakresie nowoczesnej energetyki. – Prezes Zarządu Daniel Drwal.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą fotowoltaiki dla domu, biznesu, lub farmy fotowoltaicznej zadzwoń i umów się na spotkanie z naszym doradcą.

Masz pytania?

Nasi konsultanci odpowiedzą Ci tak szybko jak to możliwe.

Masz pytania? Zamów bezpłatną konsultację

Dziękujemy za Twoją wiadomość, wkrótce się z Tobą skontaktujemy!
W trakcie wysyłki wiadomości wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.