Net billing, czyli nowe zasady dla prosumentów.

To już pewne – od 1 kwietnia 2022 roku będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczania nadwyżek prądu, który został wyprodukowany z instalacji fotowoltaicznej.

Nową ustawę o OZE Sejm RP przegłosował 2 grudnia 2021 r. Najważniejsza zmiana to tzw. net-billing. Różnica między net-billingiem, a dotychczasowym systemem rozliczeń (net-metering) polega na zmianie ceny za energię elektryczną oddaną do sieci. W starym modelu opustowym energia oddawana do sieci miała tę samą wartość w dowolnym czasie w roku. Dodatkowo jej wartość byłą obniżona o 20-30%, w zależności od tego, czy instalacja przekraczała 10 kWp.

Różnice między dotychczasowym systemem:

  • Sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej po określonej cenie, bez konieczności płacenia podatków,
  • Rozliczenie będzie następowało w okresie rocznym w oparciu o sprzedaż i kupno. Prosument będzie miał depozyt – ewidencję środków poprowadzoną miesięcznie i z niego będzie mógł płacić za zużytą energię. Wartość energii w depozycie będzie liczona według średniej ceny miesięcznej,
  • Rozliczenie będzie dotyczyło wartości, a nie ilości energii elektrycznej, tzn., że dokonywane będzie w pieniądzu (PLN), a nie w kilowatogodzinach (kWh),
  • Zakup energii w godzinach kiedy instalacja fotowoltaiczna nie pracuje będzie po cenie rynkowej zawierającej VAT, akcyzę, opłatę OZE i kogeneracyjną oraz opłatę dystrybucyjną z 15% ulgą. Od energii wprowadzonej do sieci prosument nie będzie płacić VAT ani PIT
  • Główny kryterium opłacalności instalacji fotowoltaicznej będzie czas produkcji energii elektrycznej.

Jak pozostać na dotychczasowym rozliczeniu?

Ustawa przewiduje możliwość pozostania na dotychczasowych warunkach rozliczania (net meteringu) przez kolejne 15 lat, gdy spełni się jeden z warunków:

  • Do 31 marca 2022r. wyślemy pierwszą kWh do sieci,
  • Do 31 marca 2022r. złożymy do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), kompletny wniosek o przyłączenie elektrowni słonecznej

System net-billingu będzie dotyczyć nowych prosumentów, którzy złożą wniosek o przyłączenie do sieci od 1 kwietnia 2022r. Rozliczenie będzie następować w okresach rocznych.

Okres przejściowy

Ci którzy nie zdążą zamontować fotowoltaiki do 31 marca 2022r. będzie obowiązywać okres przejściowy, zanim zostanie wprowadzony system rozliczania w pieniądzu. Net-billing zacznie działać od 1 lipca 2022r. Do tego czasu, a najdłużej przez 3 miesiące, nadwyżki będą mogli magazynować w sieci i je odebrać na starych zasadach:

  • W proporcji 1 do 0,8 w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp
  • W proporcji 1 do 0,7, w przypadku instalacji powyżej 10 kWp.

Net-billing, jak nadal oszczędzać?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać dla instalacji, które swoją pierwszą kilowatogodzinę oddadzą do sieci po 31 marca 2022r., dlatego montaż fotowoltaiki przed tym terminem daje użytkownikom możliwość korzystania z dotychczasowego systemu opustu przez kolejne 15 lat.

Sposobem na ograniczenie strat, jakie będą wynikać z nowego systemu rozliczania będzie zwiększenie autokonsumpcji oraz ograniczenie kosztów energii poprzez zarządzanie energią, tzn. za pomocą systemu zarządzania energią, który przedewszystkim dostarcza kompleksowej wiedzy o tym, jak zużywamy energię i kiedy. Ta wiedza pozwala na mądre planowanie inwestycji i wykorzystanie nawet do 40% więcej energii.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup magazynu energii, który będzie magazynował nadwyżki produkcji i dzięki któremu użytkownik będzie mógł korzystać ze 100% energii, którą wyprodukowała jego elektrownia słoneczna, nawet wtedy kiedy instalacja fotowoltaiczna nie pracuje. Wsparciem dla rozwoju m.in. magazynów energii ma być nowe dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0, planowanego na I lub II kwartał 2022r.

Mimo tego, że nowe przepisy wywołują wiele kontrowersji okazuje się, że inwestycja w fotowotaikę nadal będzie opłacalna.

Masz pytania? Zamów bezpłatną konsultację

Dziękujemy za Twoją wiadomość, wkrótce się z Tobą skontaktujemy!
W trakcie wysyłki wiadomości wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.