Orientacja wschodnia czy zachodnia dla paneli słonecznych? Co robić, gdy południe nie wchodzi w grę. 

W opinii dużej ilości zainteresowanych instalacją fotowoltaiczną pojawiają się opinie, że montaż systemu ma sens tylko wtedy gdy moduły są skierowane na południe. Nic bardziej mylnego. System ustawiony w kierunku wschód – zachód nadal działa z wysoką wydajnością i dużo wyższą auto konsumpcją (zużyciem bieżącym energii) co wpływa pozytywnie na stopę zwrotu z instalacji domowych. Jednym słowem taka instalacja również się opłaca.

Dlaczego południe najbardziej optymalne?

Słońce wschodzi na wschodzie, podróżuje po południowym niebie, zachodzi na zachodzie i osiąga najwyższy punkt około południa. Oznacza to, że jeśli panele są zorientowane na południe, będą otrzymywać dużą ilość światła słonecznego w ciągu dnia i osiągną szczytową produkcję w godzinach południowych. Typowy dzienny profil wytwarzania w systemie fotowoltaicznym skierowanym na południe podąża za jednolitą krzywą w kształcie dzwonu z dużym szczytem w środku dnia. Przykładowy profil dziennej generacji można zobaczyć poniżej. W przypadku standardowego systemu 6 kWp skierowanego na południe, oczekuje się, że system będzie generował około 6060 kWh rocznie.

Jednakże, jeśli Twój dach nie jest idealnie skierowany na południe, a na wschód lub zachód, instalacja fotowoltaiczna nadal może zapewnić dużą ilość energii, aby zrównoważyć roczne zużycie energii elektrycznej w Twoim domu. Jedyną orientacją, która nie jest odpowiednia lub zalecana do montażu, jest dach skierowany na północ.

Południe, a wschód/zachód

Montaż paneli słonecznych zorientowanych na wschód lub zachód zwykle spowoduje spadek produkcji o około 10-20% w porównaniu z układem skierowanym na południe. Istnieje jednak argument, że instalacja systemu z podziałem na wschód i zachód (np. 3kWp na wschód i 3kWp na zachód) może potencjalnie przynieść korzyści w porównaniu z systemem zorientowanym na południe.

Gdy słońce wschodzi na wschodzie, porusza się po niebie i zachodzi na zachodzie, oznacza to, że w ciągu dnia każda orientacja panelu będzie miała nieco inne generacje, dając początek różnym dziennym profilom produkcji. Moduły skierowane na wschód będą pierwszymi, które zaczną generować energię elektryczną, ale również pierwszym kierunkiem, w którym się zatrzymają. Nic dziwnego, że panele skierowane na zachód są odwrotnością i są ostatnimi, które uruchamiają i przestają generować energię elektryczną w ciągu jednego dnia. Dlatego, jeśli miałbyś zainstalować panel fotowoltaiczny podzielony na dachy skierowane zarówno na wschód, jak i na zachód, system zacząłby generować energię elektryczną wcześniej w ciągu dnia i przestawał wytwarzać energię elektryczną później w ciągu dnia. Daje to korzyść w postaci szerszego okna produkcji energii w porównaniu do systemu zorientowanego na południe. Wadą jednak podziału na wschód i zachód jest to, że dzienny szczyt i roczna produkcja są niższe. Profil dziennej produkcji nadal ma krzywiznę w kształcie dzwonu, podobną do systemu skierowanego na południe, z wyjątkiem tego, że przyjmuje bardziej płaski i szerszy kształt.

Dopasowanie orientacji panelu do codziennego użytkowania

Standardowy dom mieszkalny będzie zazwyczaj miał profil obciążenia zawierający obciążenie podstawowe i dwa szczyty; jeden rano i większy szczyt wieczorem, kiedy wszyscy wracają do domu po pracy. Dlatego idealną sytuacją byłaby sytuacja, w której produkcji energii słonecznej do tego pasuje. Nie da się jednak kontrolować, kiedy świeci słońce, więc najlepiej jest spróbować zmaksymalizować wytwarzanie i procent dziennego obciążenia pokrywanego przez wytwarzanie energii słonecznej. Poniższa tabela przedstawia roczną produkcję, zużycie własne i procent obciążenia dostarczanego przez energię słoneczną dla domu o standardowym profilu obciążenia i zużyciu 6000 kWh/rok.

Zgodnie z oczekiwaniami, system skierowany na południe ma najwyższą roczną wydajność i najwyższy procent obciążenia dostarczanego przez PV. Jednak nieco zaskakujące jest to, że tylko nieznacznie przewyższa system dzielony wschód-zachód, mimo że generuje ponad 800 kWh rocznie więcej. Można to przypisać szerszemu okresowi produkcji energii oraz systemowi podziału wschód-zachód, który nadal generuje energię elektryczną wieczorem, kiedy zużycie jest największe.

Wykazano, że panele zorientowane na południe będą generować najwięcej energii elektrycznej i pokrywać najwyższy procent dziennego obciążenia. Jednak; jeśli dach skierowany na południe nie wchodzi w grę, a decyzja dotyczy montażu na dachu skierowanym na wschód lub zachód, czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest dzienny profil użytkowania . W Polsce panele zorientowane na zachód będą generować więcej energii, ale tylko o około 10%. Główną różnicą są zatem punkty w dniu, w których te różne orientacje generują energię elektryczną.

Wytwarzanie energii rano jest większe w przypadku systemu skierowanego na wschód i wyższe po południu w przypadku systemu skierowanego na zachód. Dlatego też, jeśli właściciel domu ma duże zużycie rano i mniejsze zużycie wieczorem, w porównaniu z normalnym profilem, wówczas system skierowany na wschód może okazać się bardziej korzystny, ponieważ jest prawdopodobne, że większy procent wytworzonej energii zostanie zużyty na bieżąco i znacząco przyczynić się do zrównoważenia użytkowania. Jednakże, jeśli dzienny profil obciążenia jest dość standardowy lub wieczorami wyższy niż zwykle, wówczas zalecany jest system zachodni.

Kolejną rzeczą do rozważenia jest to, że jeśli dzienny profil obciążenia jest nienormalny i ma znacznie większe wartości szczytowe rano i wieczorem oraz niższe obciążenie podstawowe, to w rzeczywistości system z podziałem na wschód i zachód może przewyższyć system zorientowany na południe pod względem procentu objętych obciążeniem, pomimo niższej produkcji rocznej.

To się opłaca

Najlepsza orientacja dla paneli słonecznych w Polsce pod względem rocznej produkcji energii dla systemu fotowoltaicznego znajduje się na południe. Jednak jest więcej rzeczy do rozważenia niż tylko całkowita produkcja, a dzienny profil obciążenia należy wziąć pod uwagę, próbując zmaksymalizować korzyści z systemu fotowoltaicznego. Zazwyczaj system zorientowany na południe przyniesie największe korzyści, ale w równym stopniu system zorientowany na wschód i/lub na zachód może zapewnić wysoką produkcję i znacząco wpłynąć na zrównoważenie niezbędnego importu energii z sieci energetycznej.

Masz pytania? Zamów bezpłatną konsultację

Dziękujemy za Twoją wiadomość, wkrótce się z Tobą skontaktujemy!
W trakcie wysyłki wiadomości wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.