Farmy fotowoltaiczne

Archigon Sp. z o.o. realizuje inwestycje jako wykonawca w formule EPC. W ramach obsługi inwestycji zapewniamy właściwy przebieg oraz całościową koordynację prac. Oferujemy inwestorowi komfort w postaci profesjonalnie zorganizowanego procesu budowy oraz wsparcia merytorycznego.

MW budujemy w ciągu 1 miesiąca.

Nasze zaplecze pozwala na realizację nawet 5 farm fotowoltaicznych jednocześnie.

Warunki konieczne

Farma fotowoltaiczna może powstać na działce, która spełnia następujące warunki:

Działka zorientowana na południe, nasłoneczniony teren, bez zacienień

Grunt klasy IV lub niższej

Na działce lub w jej pobliżu występuje linia energetyczna 15kV lub 30kV

Powierzchnia działki 1,6 – 2ha lub większa

Możliwość dojazdu po utwardzonej drodze

Działka poza obszarami objętymi programem Natura2000

Brak planu MPZP lub plan uwzględniający instalację fotowoltaiczną

Pozwolenie na budowę

Warunki przyłączeniowe

Nasze usługi

Projekt wykonawczy obejmujący:

Dobór modułów

Dobór inwertera

Dobór konstrukcji wsporczych

Obliczenia przekrojów kabli i przewodów nn AC DC oraz SN

Ponadto

Opracowanie karty środowiskowej

Uzgodnienia z nadzorem budowlanym

Montaż konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne

Montaż modułów fotowoltaicznych

Montaż inwerterów

Montaż ogrodzenia terenu O

świetlenie i monitoring wizyjny

Roboty geodezyjne

Projekt i budowa stacji transformatorowej

Wykonanie i montaż układów pomiarowo-rozliczeniowych wraz z systemem łączności i systemem zabezpieczeń

Wykonanie przyłącza energetycznego do punktu przyłącza OSD

Montaż tras kablowych

Pomiary elektryczne

Konfiguracja i komunikacja inwerterów

Finalnie

Uruchomienie farmy słonecznej

Dokumentacja powykonawcza

Najnowsze realizacje